حضرت زهرا (س) در بستر مریضی بودند که پدرشان از ایشان پرسیدند : دخترم آیا چیزی میل داری ؟

فرمودند : اگر مقداری انگور باشد میل دارم.

پیامبر اکرم دعا فرمودند : خدایا انگور را به دست افضل ترین و برترین فرد بعد از من برای ما برسان .

در این حال امام علی (ع) وارد شدند در حالی که مقداری انگور در دست داشتند ، رسول خدا فرمودند:

یا علی !! انگور آوردی ؟...عرض کرد : احساس کردم فاطمه انگور می خواهد برای او آماده کردم

منبع : نهج البلاغه ابنی ابی الحدید ، جلد 20 ، ص 222